Δραστηριότητες

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Βήμα 1: Εκτυπώστε τους SDGs και τοποθετήστε τα στο έδαφος. Δώστε σε κάθε άτομο τρεις αυτοκόλλητες σημειώσεις (μικρά κομμάτια κάρτας) και ζητήστε του να τις τοποθετήσει πάνω από τους SDGs που θεωρεί ότι είναι πιο σημαντικοί.

Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε τη δραστηριότητα «pair share» και ζητήστε από το άτομο να μιλήσει με το άτομο δίπλα του και να δηλώσει γιατί επέλεξε κάθε SDG.

Βήμα 3: Συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Τι SDGS επιλέξατε και γιατί; (επιλέξτε μερικούς νέους από την ομάδα)
 2. Αλλάξατε γνώμη με βάση τη συζήτησή σας με το ζευγάρι σας; (επιλέξτε μερικούς νέους από την ομάδα)
 3. Πιστεύετε ότι οι SDGs θα κάνουν τη διαφορά στην κοινότητα/χώρα σας;
 4. Τι χρειάζεται παγκοσμίως για την επίτευξη των SDGs έως το 2030;
 5. Ανοικτή ερώτηση – εργαζόμενος με νέους να προσθέσει επιπλέον ερωτήσεις

Ενεργός Πολίτης:

Βήμα 1: Ο εργαζόμενος με νέους διανέμει τις κάρτες μπίνγκο που επισυνάπτονται στην επόμενη διαφάνεια (κατέβασε από το bingobaker.com)

Βήμα 2: Ο εργαζόμενος με νέους παίζει μπίνγκο μέχρι να κερδίσει το παιχνίδι.

Βήμα 3: Ο εργαζόμενος με νέους διευκολύνει μια συνοπτική συζήτηση και θέτει τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Κάποιος από την ομάδα ολοκλήρωσε πράγματι κάτι που αναφέρεται στις κάρτες μπίνγκο;
 • Γιατί θα ήταν σημαντικό να ολοκληρώσετε οποιαδήποτε από τις δηλώσεις στις κάρτες μπίνγκο;
 • Υπάρχει κάτι στην κοινότητά σας που θα θέλατε να κάνετε στο άμεσο μέλλον;
 • Πώς μπορεί η οργάνωση νέων να τους υποστηρίξει ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες;

Ενεργός Πολίτης Μπίνγκο!

Εκπαίδευση για την Παγκόσμιο Πολίτη:

Βήμα 1: Αφού κάνει μια γενική παρουσίαση και προβάλει τα βίντεο σε αυτήν την ενότητα, ο εργαζόμενους με νέους χωρίζει την ομάδα σε μικρότερες ομάδες των 4 ατόμων.

Βήμα 2: Δίνονται στις ομάδες flip charts και δείκτες και ζητείται να σχεδιάσουν ένα μεγάλο δέντρο («το δέντρο των προβλημάτων»).

Βήμα 3: Στο δέντρο, η ομάδα καλείται να γράψει στον φλοιό του δέντρου ένα θέμα με το οποίο είναι παθιασμένοι, π.χ. η ανισότητα των φύλων. Στη συνέχεια τους δίνονται 30 λεπτά για να σκεφτούν τις αιτίες του εν λόγω ζητήματος, π.χ. το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων, και τοποθετήστε τα στις ρίζες του δέντρου και τις επιπτώσεις του εν λόγω ζητήματος π.χ. ανισότητα στον χώρο εργασίας. Ζητείται από την ομάδα να γράψει όσες αιτίες και αποτελέσματα μπορεί να σκεφτεί.

Βήμα 4: Συζητήστε με την ομάδα τι αντιπροσωπεύει αυτό και πώς ένιωσαν όταν έλαβαν μέρος. Ερωτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 • Γιατί είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε τις αιτίες και τα αποτελέσματα των κοινωνικών ζητημάτων
 • Είναι σημαντικό να σκεφτούμε πώς συνδέονται διαφορετικά κοινωνικά ζητήματα και τον αντίκτυπό τους;

Πηγή φωτογραφίας: childreninemergencies.org (2016)