Κεφάλαιο 3 Κατανόηση της Εκπαίδευσης του ενεργού παγκόμιου πολίτη