Περαιτέρω Αναγνώσεις

Ενεργός Πολίτης:

GOAL Global (2021). The Global Citizens Journey. Ανάκτηση από: https://www.goalglobal.org/wp-content/uploads/2021/01/GOAL-Global-Citizens-Journey-Resource-2021.pdf

IC4LOP (2018). Engagement and Activism of Young People. Ανάκτηση από: https://developmenteducation.ie/wp-content/uploads/2020/10/Comhlamh-IC4LOP-training-manual.pdf

GlobaLab (2017). Six Steps to Global Citizenship: A guide for Youth Workers, Youth Leaders and Trainers. Ανάκτηση από: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1548/O3.GlobaLab_guide_EN.pdf

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Saolta (2017). Understanding the SDGs. Ανάκτηση από: https://developmentperspectives.ie/ResourcesPDFS/Understanding-the-SDGs.pdf

NYCI (2015). Sustainable Development Goals and Youth. Ανάκτηση από: https://www.youth.ie/documents/sdgs-youth-resource-pack/

Εκπαίδευση για την Παγκόσμιο Πολίτη:

Saolta (2020):Training of Trainers: A Toolkit for Active Learning. Ανάκτηση από: https://developmentperspectives.ie/ResourcesPDFS/Training%20of%20Trainers%20-%20A%20Toolkit%20for%20Active%20Learning.pdf

Global Partnership (2015): What does Global Citizenship mean to young people? Ανάκτηση από: https://www.globalpartnership.org/blog/what-does-global-citizenship-mean-young-people