Πρόσθετο υλικό

Instagra, Ιστορίες, https://business.instagram.com/instagram-stories

Εργαλεία δημιουργών στο TikTok: https://support.tiktok.com/en/using-tiktok/creating-videos/creator-tools-on-tiktok

Zubtitle, Τα 6 καλύτερα είδη βίντεο για να κάνετε στο TikTok: https://zubtitle.com/blog/6-best-types-of-videos-to-make-on-tiktok