Δραστηριότητα Αυτοστοχασμού

Χρησιμοποιήστε στυλό και χαρτί για να σκεφτείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

> Ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ενεργού πολίτη;

> Ποιες πτυχές της ενεργού ιδιότητας του πολίτη σημαίνουν περισσότερο για εσάς;

> Πιστεύετε ότι η νεολαία αντιμετωπίζει κάποιους φραγμούς που σχετίζονται με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη;

Πηγή εικόνας: Unsplash