Δραστηριότητα Αυτοστοχασμού

Χρησιμοποιήστε στυλό και χαρτί για να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

> Ποιος από τους SDGs πιστεύετε ότι είναι πιο σημαντικός και γιατί;

> Αισθάνεστε ότι λείπουν κάποιοι SDGs;

> Πιστεύετε ότι οι SDGs θα είναι σχετικοί και θα ενδιαφέρουν την ομάδα νέων με την οποία θα συνεργαστείτε;

> Υπάρχουν εκκρεμείς ερωτήσεις που έχετε σχετικά με τους SDGs;

Πηγή εικόνας: Unsplash