Δραστηριότητα Αυτοστοχασμού

Χρησιμοποιήστε στυλό και χαρτί για να σκεφτείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

> Ποια είναι μερικά από τα βασικά ζητήματα που πιστεύετε ότι αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία;

> Ποια είναι μερικά από τα βασικά ζητήματα που νιώθετε ότι αντιμετωπίζουν οι νέοι;

> Πιστεύετε ότι η χρήση μιας προσέγγισης του παγκόσμιου πόλίτη μπορεί να υποστηρίξει την αλλαγή στις κοινωνίες μας;