Θέμα 1 Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (SEO)

Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης είναι μια διαδικασία πολλαπλών βημάτων για βελτίωση της θέσης μιας ιστοσελίδας στα οργανικά (μη πληρωμένα) αποτελέσματα αναζήτησης.

Αν η ιστοσελίδα σας δεν είναι βελτιστοποιημένη για τις μηχανές αναζήτησης και δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες φράσεις (λέξεις-κλειδιά), ελάχιστοι χρήστες θα την επισκεφθούν, επειδή δε θα εμφανίζεται στις πρώτες σελίδες της αναζήτησης Google.

Το SEO μπορεί να χωριστεί σε ενέργειες εντός ιστότοπου (on-site activities), δηλ. τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στη σελίδα, και σε ενέργειες εκτός ιστότοπου (off-site activities), δηλ. τις ενέργειες που γίνονται εκτός ιστότοπου.

Οι ενέργειες εντός ιστότοπου αρχίζουν συνήθως με έναν λεπτομερή έλεγχο SEO (SEO audit). Αυτή είναι μια εις βάθος ανάλυση του ιστότοπου, που πραγματοποιείται για την εξεύρεση και διόρθωση τυχόν τεχνικών σφαλμάτων στον ιστότοπο, καθώς και για την προετοιμασία του για βελτιστοποίηση με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά και την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για κατάταξη του ιστότοπου σας στις μηχανές αναζήτησης.

Μετά τη διεξαγωγή του ελέγχου και την ανάπτυξη μιας στρατηγικής SEO, οι ειδικοί θα εργαστούν για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου με τη δημιουργία και τη δημοσίευση στοχευμένου περιεχομένου στην αρχική σελίδα, τις υποσελίδες και το ιστολόγιο (δραστηριότητες μάρκετινγκ περιεχομένου) και την κατασκευή συνδέσμων (link building) (ενέργειες εκτός ιστότοπου).

Η κατασκευή συνδέσμων, μια ενέργεια SEO εκτός ιστότοπου, είναι η απόκτηση συνδέσμων από ιστότοπους που δεν προέρχονται από τον δικό σας τομέα. Πηγές τέτοιων συνδέσμων είναι άλλοι ιστότοποι και ιστολόγια, διαδικτυακά φόρουμ, κατάλογοι, σχόλια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό συμβάλλει στην προώθηση του ιστότοπου σας στις μηχανές αναζήτησης. Ωστόσο, για να λειτουργήσει αυτό, είναι σημαντικό οι σύνδεσμοι να προέρχονται από έγκυρες πηγές, ώστε οι αλγόριθμοι της Google να αξιολογήσουν τον ιστότοπό σας ως άξιο αναφοράς και προβολής στους χρήστες.

Πώς να ενισχύσετε τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με το SEO;

Οι ενέργειες SEO μπορούν να συνδυαστούν με διάφορες μορφές διαδικτυακών στρατηγικών – δραστηριότητα τόσο σε προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, LinkedIn, Twitter και Instagram όσο και στο YouTube. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Google Ads, το μάρκετινγκ μέσω μηχανών αναζήτησης ή το Facebook Ads. Το SEO συνδέεται επίσης σε μεγάλο βαθμό με την εμπειρία χρήστη (UX design) – το σύνολο της εμπειρίας που έχει ένας χρήστης όταν περιηγείται σε έναν ιστότοπο. Τα δύο πεδία είναι συμπληρωματικά.

Πώς να αρχίσετε με το SEO; Μάθετε τις λεπτομέρειες και ανακαλύψτε πόσο εύκολο και αποτελεσματικό μπορεί να είναι το SEO.