Θέμα 1 Δημιουργία περιεχομένου για προώθηση αγροτικών περιοχών

Η δημιουργία ενός καναλιού και μιας κοινότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη ώστε να γίνετε γνωστοί, να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του κοινού και, γιατί όχι, να λάβετε δωρεές.

Η δημιουργία πολλαπλών καναλιών και η προσέγγιση κάθε μέσου κοινωνικής δικτύωσης με διαφορετικό τρόπο είναι κρίσιμης σημασίας, αφού το κάθε μέσο έχει διαφορετικό κοινό, γλώσσα και δυνατότητες.

Σύμφωνα με στατιστικά, το 89% των χρηστών δηλώνουν ότι έχουν αγοράσει ένα προϊόν μετά που άρχισαν να ακολουθούν την εταιρεία που το παράγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Ninja Marketing)

Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε εν συντομία τρία από τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram και TikTok), εστιάζοντας στους χρήστες, τη γλώσσα και τα εργαλεία τους.