Θέμα 1 Εισαγωγή στο μάρκετινγκ

Το μάρκετινγκ συχνά ταυτίζεται, λανθασμένα, με τις πωλήσεις, τις διαφημίσεις και τις έξυπνες προωθητικές ενέργειες. Στην πραγματικότητα, η έννοια είναι πολύ ευρύτερη και περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από τις πωλήσεις:

«Στόχος του μάρκετινγκ είναι η επίτευξη εταιρικών στόχων, καλύπτοντας τις ανάγκες και υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των πελατών με τρόπο που υπερτερεί του ανταγωνισμού».

Jobber, F. Ellis-Chadwick, ”Principles and practice of marketing”, 2016

Η σημασία του μάρκετινγκ:

  • διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης του περιβάλλοντος
  • δημιουργία αναγκών
  • βελτίωση του εμπορικού σήματος της εταιρείας
  • δημιουργία της σωστής εικόνας για την εταιρεία μεταξύ των καταναλωτών.