Θέμα 1 Εισαγωγή

Οι ψηφιακές πλατφόρμες είναι ένα ισχυρό μέσο για να πούμε τις ιστορίες μας ή να τους δώσουμε περισσότερη απήχηση.
Η ψηφιακή αφήγηση έχει γίνει γρήγορα ένα μεγάλο μέρος του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε ιστορίες και περιεχόμενο.

Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο, καθώς μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε ένα ευρύ κοινό και να εκτελείται σε μέσα που είναι προσβάσιμα σχεδόν σε όλους. Η εμβέλεια της ιστορίας μας είναι δυνητικά μεγαλύτερη, αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ποια είναι τα σωστά μέσα για το κοινό μας και πώς μπορεί να προσαρμοστεί η γλώσσα μας σε αυτά.

Η ψηφιακή αφήγηση είναι επίσης ένας από τους φθηνότερους τρόπους αφήγησης ιστοριών, καθώς δεν χρειάζονται μεγάλες παραγωγές και προϋπολογισμοί για να δημιουργηθεί το περιεχόμενο. Φυσικά χρειάζεται λίγη εμπειρία για να δημιουργήσουμε ένα προϊόν που θα μπορούσε να είναι ευχάριστο για το κοινό μας, αλλά ο χώρος για πειραματισμό και μάθηση είναι ευρύτερος.

Φυσικά, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες λειτουργούν σε ένα οικονομικό σύστημα που βασίζεται σε διαφημίσεις και αλγόριθμο, για τον λόγο αυτό για να φτάσουμε σε μεγάλες επιδόσεις πρέπει να εφαρμοστεί και μια στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ. Ακόμα κι αν οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό παραστάσεων, είναι δυνατό να φτάσετε σε καλά αποτελέσματα χωρίς να χρειάζεται να επενδύσετε τόσα χρήματα στη διαφήμιση, αλλά σχεδιάζοντας μια καλή στρατηγική αφήγησης για έναν εστιασμένο στόχο.

https://everyonesocial.com/blog/digital-storytelling/ // https://www.youtube.com/watch?v=JIix-yVzheM