Θέμα 1 Εισαγωγή

Παράλληλα με την ανάπτυξη της σχολικής τεχνολογίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τα σχέδια μαθημάτων αλλάζουν και οι νέες διδακτικές μέθοδοι ενσωματώνονται με επιτυχία χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία ΤΠΕ. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τις τωρινές,πιο αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας και ιδέες για την πρακτική χρήση τους στην εργασία με τη νεολαία. Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειονότητά τους μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία στις αγροτικές περιοχές μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη όχι μόνο λόγω της απειλής μιας άλλης πανδημίας αλλά και, για παράδειγμα, σε περίπτωση δύσκολων καιρικών συνθηκών που εμποδίζουν τα παιδιά να φτάσουν στις τάξεις.