Θέμα 1 Εισαγωγή

Το e-Shop είναι ένας ιστότοπος ηλεκτρονικών αγορών που ανήκει και διαχειρίζεται από μια Εταιρεία στην οποία ένας Χρήστης ή Αγοραστής μπορεί να αποκτήσει Αγαθά από την Εταιρεία μέσω Διαδικτύου. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι σημεία προώθησης και πώλησης αγαθών μέσω του Διαδικτύου και συγκαταλέγονται στην κατηγορία ψηφιακών μοντέλων πωλήσεων «business to customer» (B2C).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι το πιο γνωστό επιχειρηματικό μοντέλο που αποτελείται από το διαδικτυακό μάρκετινγκ της εταιρείας ή του καταστήματος για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων θετικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας του, διασφαλίζεται η ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και η δημιουργία νέων καναλιών για την προώθηση και πώληση των προϊόντων της.

Επιπλέον, προκύπτουν κανάλια επικοινωνίας με πελάτες και άλλες επιχειρήσεις, κάνοντας την επαφή τους με την εταιρεία ακόμα πιο δυνατή και πιο άμεση. Όσον αφορά τη διαχείριση αποθεμάτων και τη διανομή (μεταφορά και παράδοση) προϊόντων, μπορούν να υιοθετηθούν αυτοματοποιημένες διαδικασίες και να συμβάλουν στην εξοικονόμηση κόστους για την εταιρεία, οι οποίες επεκτείνονται και τον ίδιο τον πελάτη.

Λειτουργίες Ηλεκτρονικού Καταστήματος