Θέμα 1 Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στο μάρκετινγκ! Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε τον ορισμό του μάρκετινγκ και τη σημασία του για μια επιχείρηση, καθώς και τα σημαντικά βήματα του μάρκετινγκ μιας επιχείρησης.

Τι είναι το μάρκετινγκ; Τι είναι το μάρκετινγκ;

Το μάρκετινγκ είναι μια ποικιλία συναφών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των αναγκών και των επιθυμιών των καταναλωτών και την παρουσίαση ενός πακέτου που ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες.  Το μάρκετινγκ μπορεί να οριστεί ως “η διαδικασία διαχείρισης για τον εντοπισμό και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών με κερδοφόρο τρόπο” (Roberts, 1993, σελ. 15).