Θέμα 1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μάθετε πώς να σχεδιάζετε μια αφίσα για μια τοπική εκδήλωση.

Αρχικά, ο Claudio θα σας παρουσιάσει τη ροή εργασίας του.

Στη συνέχεια, θα δείτε τη διαδικασία σχεδιασμού.

Απολαύστε το βίντεο!