Θέμα 1 Εισαγωγή

Τι είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο;

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι η πρακτική της προστασίας των υπολογιστών, των διακομιστών, των κινητών συσκευών, των ηλεκτρονικών συστημάτων, των δικτύων και των δεδομένων από κακόβουλες επιθέσεις. Είναι επίσης γνωστή ως ασφάλεια τεχνολογίας πληροφοριών ή ασφάλεια ηλεκτρονικών πληροφοριών. Ο όρος εφαρμόζεται σε ποικίλα πλαίσια, από τις επιχειρήσεις έως τους φορητούς υπολογιστές, και μπορεί να χωριστεί σε μερικές κοινές κατηγορίες.

Ποιοι τύποι ασφαλειών υπάρχουν και από ποιους κινδύνους στον κυβερνοχώρο προστατεύουν;

What is Cyber Security? | Definition, Types, and User Protection