Θέμα 1 Εισαγωγή

Ένα διαδικτυακό εργαλείο μάθησης είναι ένα λογισμικό που υποστηρίζει τη μαθησιακή σας διαδικασία και σας επιτρέπει να αναπτύξετε δεξιότητες και ικανότητες με έναν μάλλον μη τυπικό τρόπο.

www.shutterstock.com