Θέμα 1 Εισαγωγή

  • Η παρακάτω ενότητα στοχεύει στο να παρέχει γνώσεις, συμβουλές και συστάσεις για τη δημιουργία βίντεο. Επιπλέον, παρουσιάζει μια ποικιλία από πρακτικές πτυχές των κύριων κατηγοριών δημιουργίας περιεχομένου για να υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους να βρουν την περιοχή που θέλουν να δημιουργήσουν περιεχόμενο.

Αυτή η φωτογραφία από Άγνωστο Συγγραφέα έχει άδεια σύμφωνα με CC BY-SA-NC