Θέμα 1 Εισαγωγή

Η ακόλουθη ενότητα θα παρουσιάσει ιδέες για βασικά εργαλεία, πλατφόρμες και εξοπλισμό προς χρήση.

Για να χτίσετε ένα επιτυχημένο και βιώσιμο κανάλι περιεχομένου είναι σημαντικόνα επιλέξουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τις πλατφόρμες στις οποίες θα ανεβάσουμε το περιεχόμενό μας.

Αυτό το κεφάλαιο θα σας παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για:

  • Βασικό εξοπλισμό προς χρήση
  • Πλατφόρμες στις οποίες ανεβάζουμε το περιεχόμενό μας

(Focusrite , 2022)