Θέμα 1 Εισαγωγή

  • Τι είναι? Οι SDGs είναι ένα σύνολο 17 φιλόδοξων παγκόσμιων στόχων που έχουν τεθεί για να προχωρήσουμε προς ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
  • Τι περιλαμβάνεται; Υπάρχουν 17 στόχοι και 169 υποκατηγορίες αυτών που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030.
  • Πόσο διαρκούν; Καθιερώθηκαν το 2015 και θα συνεχιστούν έως το 2030.
  • Ποιος τους καθόρισε; Ξεκίνησαν από τα Ηνωμένα Έθνη με 193 χώρες να υπογράφουν την πραγματοποίηση τους..
  • Από πού προέρχονται; Ο προκάτοχος των SDGs ήταν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι Της Χιλιετίας (MDGs).

Οι αξίες των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

  1. Ειρήνη: Προώθηση ειρηνικών, δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που είναι απαλλαγμένες από βία και φόβο.
  2. Ανθρωποι: Τερματισμός της φτώχειας και την πείνας σε όλες τις μορφές της και εξασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να εκπληρώσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.
  3. Πλανήτης: Προστασία του πλανήτη από την υποβάθμιση.
  4. Ευημερία: Διασφάλιση ότι όλα τα ανθρώπινα όντα μπορούν να απολαμβάνουν ευημερία και ικανοποιητική ζωή.
  5. Συνεργασία: Κινητοποιήση των μέσων για την εφαρμογή των SDGs.

Περισσότερες πληροφορίες για τα 5 P εδώ.