Θέμα 1 Εισαγωγή

Η αφήγηση είναι βασικά η τέχνη της αφήγησης ιστοριών. Ήταν πάντα εκεί, αφού ο κόσμος καταλάβαινε πώς να επικοινωνεί με έναν άλλον (και αυτό συνέβη με οπτικό τρόπο αφήγησης πριν από την προφορική παράδοση).
Σχετιζόμενοι με ιστορίες, μαθαίνουμε νέα πράγματα για τους άλλους ανθρώπους, τους κόσμους και τον εαυτό μας. Η διαδικασία ενσυναίσθησης που οι ιστορίες εφαρμόζουν στην πράξη είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός, στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε τις ιδέες και τα θέματά μας σε άλλους ανθρώπους.

Η αφήγηση έχει γίνει ακόμη πιο σημαντική στον κόσμο μας, λόγω της ποσότητας πληροφοριών και περιεχομένου που λαμβάνουμε καθημερινά. Για αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πώς να βρούμε τις σωστές λέξεις και τα μέσα για την ιστορία μας και να δημιουργήσουμε σχετικό περιεχόμενο για να προσεγγίσουμε το κοινό που μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε.

Η αφήγηση ιστοριών είναι ένα ισχυρό θέμα και μέθοδος ώστε να εμπλακούν οι κοινότητες και ιδιαίτερα των εκείνη των νέων. Η αφήγηση είναι διαδραστική, ενεργοποιεί τις φαντασιώσεις τόσο των ακροατών όσο και των ομιλητών, και είναι μια ευκαιρία να δημιουργηθεί συναισθηματική σύνδεση. Η δημιουργία αφήγησης από κοινού είναι επίσης μια αποτελεσματική μέθοδος για τη δημιουργία της αίσθησης της κοινότητας μεταξύ των ανθρώπων, βοηθώντας στη δημιουργία συνδέσεων και ένα κοινό αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινή ιστορία.

Ανακαλύψτε περισσότερα για την αφήγηση:

Ανακαλύψτε περισσότερα για την αφήγηση ως εργαλείο για τους εργαζόμενους με νέους:

https://storytelling-youth.eu/#/en