Θέμα 1 Εισαγωγή

  • Καλωσορίσατε στην ενότητα «Παραγωγή περιεχομένου και βίντεο».
  • Η συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζει τη σημασία που έχει η χρήση ψηφιακών πλατφορμών στη δημιουργία περιεχομένου για ενημέρωση του κοινού για την αγροτική σας περιοχή. Παρουσιάζει χρήσιμα εργαλεία, πλατφόρμες και εξοπλισμό για την παραγωγή περιεχομένου βίντεο.
  • Το περιεχόμενο βίντεο προσελκύει την προσοχή του κοινού και σας δίνει τη δυνατότητα να μοιραστείτε την ιστορία σας με ένα μεγαλύτερο κοινό (Coker et al., 2017).