Θέμα 1 Τι είναι ο Γραφικός Σχεδιασμός;

Ο Γραφικός Σχεδιασμός είναι η τέχνη της οπτικής επικοινωνίας. Είναι μια δημιουργική διαδικασία που συνδυάζει την τέχνη και την τεχνολογία για την επικοινωνία ιδεών.

Μέσω της χρήσης της τυπογραφίας, των εικόνων, των χρωμάτων και άλλων σχεδιαστικών στοιχείων, οι γραφίστες δημιουργούν οπτικές αναπαραστάσεις ιδεών και μηνυμάτων.

Ο Γραφικός Σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει, να εμπνεύσει και να προσελκύσει την προσοχή του κοινού σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας: από το εμπορικό σήμα και τη συσκευασία έως τη διαφήμιση και την ιστοσελίδα.

Φωτογραφία από Milad Fakurian στο Unsplash

Σύμφωνα με τον Bruno Munari, μια από τις εξέχουσες προσωπικότητες του ιταλικού σχεδίου, ο Γραφικός Σχεδιασμός έχει τη δύναμη να μεταδίδει αποτελεσματικά και αισθητικά ελκυστικά μηνύματα σε ένα ευρύ κοινό.

Ο Munari πίστευε ότι ο Γραφικός Σχεδιασμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται απλώς ως εργαλείο για τη διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά μάλλον ως μέσο επικοινωνίας ιδεών και αξιών.

Υποστήριξε τη χρήση του Γραφικού Σχεδιασμού για την εκπλήρωση σημαντικών κοινωνικών και πολιτιστικών ρόλων, καθώς και την αξιοποίησή του ως μέσο προβληματισμού, αμφισβήτησης και ανατροπής.

Η προσέγγιση του Munari στον Γραφικό Σχεδιασμό εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη μέχρι και σήμερα, ενώ οι ιδέες του συνεχίζουν να έχουν μεγάλη επιρροή στον τομέα.

Άρθρο: https://deanvipond.medium.com/explaining-graphic-design-to-four-year-olds-fe9257ffaf3d