Θέμα 2 Βασικά Θεμέλια του GCED

Βασικά θεμέλια:

 • Εστιάζει άμεσα σε βασικά θέματα ανάπτυξης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
 • Επιδιώκει να τονώσει, να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για θέματα από την άποψη της δικαιοσύνης ή/και των δικαιωμάτων
 • Συνδέει τακτικά τοπικά και παγκόσμια ζητήματα
 • Εξερευνά βασικές διαστάσεις, όπως ατομικές και δημόσιες παρατάξεις και αξίες, ιδέες και κατανοήσεις, ικανότητες και δεξιότητες
 • Ασχολείται με κριτικό πνεύμα με τις αιτίες και τις συνέπειες της φτώχειας και της αδικίας
 • Ενθαρρύνει τη δημόσια έρευνα, τη συζήτηση, τον διάλογο και την κρίση βασικών θεμάτων
 • Ενθαρρύνει, υποστηρίζει και ενημερώνει δραστηριότητες προσανατολισμένες στη δράση και τον στοχασμό για την υποστήριξη μεγαλύτερης δικαιοσύνης
 • Λαμβάνει σημαντικά υπόψη την εκπαιδευτική θεωρία και πρακτική
 • Δίνει έμφαση στην κριτική σκέψη και στην αυτοκατευθυνόμενη δράση
 • Επιδιώκει να προωθήσει τη βιωματική μάθηση και τις συμμετοχικές μεθοδολογίες
 • Αμφισβητεί τακτικά τις υποθέσεις εμπλέκοντας με πολλαπλές, διαφορετικές και αμφισβητούμενες προοπτικές