Θέμα 2 Γιατί έχει σημασία η έννοια του Ενεργού Πολίτη;

Το να είναι κάποιος ενεργός πολίτης σημαίνει  πως εμπλέκεται στη ζωή της κοινότητας και της χώρας, ώστε να μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό του μέλλοντος της χώρας.

Γιατί έχει σημασία?

  • Καλλιεργεί την αίσθηση του πνεύματος της κοινότητας και της ενσωμάτωσης
  • Εξασφαλίζει ότι όλοι έχουν τα μέσα για να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία
  • Προωθεί το σεβασμό και την κοινωνική ένταξη
  • Υποστηρίζει τη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή (δηλ. ψηφοφορία, πολιτικές διαδικασίες, κ.λπ.)
  • Διασφαλίζει ότι ακούγονται οι φωνές των πολιτών