Θέμα 2 Εικόνες – Πώς να τις χρησιμοποιήσετε

Η ζωτική σημασία των αγροτικών περιοχών για την κοινωνία πρέπει να αναγνωριστεί, η εικόνα τους και η αντίληψή τους στους αστικούς πληθυσμούς και στους φορείς λήψης αποφάσεων πρέπει να βελτιωθεί, με την αποδόμηση των στερεοτύπων. Δραστηριότητες διαβούλευσης για το μακροπρόθεσμο Όραμα – Δράσεις για ισχυρότερες αγροτικές περιοχές

Επικοινωνούμε ιδέες για τον κόσμο μέσω της γλώσσας και των εικόνων που επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε.

Ένα κομμάτι επικοινωνίας εισάγει διακρίσεις εάν οι άνθρωποι μέσα στις εικόνες απεικονίζονται μόνο με στερεότυπους τρόπους. Επομένως, η εστίαση στις εμπειρίες των ανθρώπων είναι ζωτικής σημασίας για την άμεση χρήση των εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πιθανοί ακόλουθοι θέλουν να ακούσουν μια ιστορία, να δουν τα πρόσωπα των ανθρώπων καθώς παλεύουν με πραγματικά γεγονότα και να συνδεθούν με ενσυναίσθηση μαζί τους.

Η ιδέα ότι οι πόλεις έχουν αναπτυχθεί εκτός από τις γύρω περιοχές έχει γίνει κυρίαρχη τάση στη σύγχρονη πολιτική σκέψη. Αλλά η διάκριση «προοδευτική πόλη – συντηρητική ύπαιθρος» είναι πλέον ξεπερασμένη.

Ξεκινήσαμε την «επικοινωνία της υπαίθρου» για να εξερευνήσουμε την αξία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με αισθητικούς όρους και ως έκφραση των σχέσεων που χαρακτηρίζουν την περιοχή μας και ως κοινό αγαθό της κοινότητας, που πρέπει να διατηρηθεί και να βελτιωθεί.

Η επιδιωκόμενη χρήση των εικόνων ανοίγει το δρόμο για μια αλλαγή στην προσωπική και συλλογική μάθηση με μακροπρόθεσμο όραμα την καινοτομία.

Για να παραμείνουν οι νέοι της υπαίθρου στις αγροτικές περιοχές, αυτές οι περιοχές πρέπει να είναι αρκετά ελκυστικές και να τους παρέχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και ευκαιρίες για πρόοδο.

Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει για να δημιουργηθεί μια θετική εικόνα για τις αγροτικές περιοχές;

Η στοχευμένη στην νεολαία επικοινωνία, που παρέχεται προσωπικά από χαρισματικούς επικοινωνιολόγους από αγροτικές περιοχές, μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική, όπως υπογράμμισε μια από τις πιο διάσημες vloggers από τη Φινλανδία, η Joona Hellman.

«Μην λέτε στους νέους πώς να κάνουν πράγματα. Ενθαρρύνετέ τα να ακολουθήσουν τα δικά τους οράματα – ακόμα κι αν είναι διαφορετικά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξουν τα πράγματα»
Joona Hellman

Για την αποτελεσματική επικοινωνία με/από τους νέους, εντοπίστηκαν επτά παράγοντες επιτυχίας και στοιχεία δυνατότητας μεταφοράς:

  1. Ενεργή συμμετοχή – η οποία μπορεί να είναι ένα μεταβιβάσιμο στοιχείο χρησιμοποιώντας ομότιμη καθοδήγηση.
  2. Γλώσσα των νέων – για να αποφευχθεί η ορολογία των ιδρυμάτων και να επιτρέψουμε στους νέους να μιλήσουν με τους νέους.
  3. Διαγενεακοί σύνδεσμοι – για να συμπεριληφθεί η προοπτική της νεολαίας στο έργο της European Youth Portal και σε άλλους ζωτικούς θεσμούς.
  4. Η συνδεσιμότητα υπερβαίνει την «ευρυζωνική πρόσβαση»: συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, εκδηλώσεις και φεστιβάλ.
  5. Ενεργοποίηση του περιβάλλοντος και προσέγγιση bottom-up – οι νέοι χρειάζονται βοήθεια για να ταξιδέψουν για να φτάσουν σε μεγάλες πόλεις και στα κέντρα εξουσίας. Ως εκ τούτου, απαιτούνται πιο ευέλικτες συναντήσεις και ευκαιρίες δικτύωσης.
  6. Η εμπιστοσύνη και η αυτοπεποίθηση είναι αμφίδρομες: η νεολαία πρέπει να έχει εμπιστοσύνη και να υιοθετήσει μια στάση του τύπου «Ας το κάνουμε».
  7. Δεξιότητες – Η εκπαίδευση των νέων στις αγροτικές περιοχές για την αποτελεσματική χρήση των διαύλων επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας. Σε πολλές περιοχές, οι οργανώσεις νεολαίας παρέχουν αυτού του είδους την κατάρτιση.