Θέμα 2 Εμβάθυνση στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

SDGs: Όλες οι πληροφορίες για τους στόχους βρίσκονται εδώ: https://sdgs.un.org/goals (κάθε στόχος είναι σύνδεσμος)

Ψάχνετε για βίντεο ώστε να καταλάβετε καλύτερα; Κοιτάξτε εδώ.