Θέμα 2 Εργαλεία και εξοπλισμός προς χρήση

  • Κάρτα ήχου: εύκολη εγκατάσταση και πολύ χρήσιμη αν θέλετε να ηχογραφήσετε τη δική σας μουσική και το δικό σας podcast.
  • Σύστημα επεξεργασίας και εγγραφής ήχου (λογισμικό): είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ενός συστήματος επεξεργασίας και εγγραφής ήχου στον υπολογιστή σας για την εγγραφή και επεξεργασία οποιουδήποτε τύπου ήχου (podcast, τραγούδια κ.λπ.). Σας επιτρέπει επίσης να εξάγετε τον ήχο και να συμπληρώσετε τις απαιτήσεις για κάθε πλατφόρμα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα λογισμικό εγγραφής και επεξεργασίας μουσικής