Θέμα 2 Η σημασία του μάρκετινγκ

Το μάρκετινγκ έχει μεγάλη σημασία για κάθε επιχείρηση.  Είναι η βασική διαδικασία έρευνας, προώθησης και πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών στο κοινό-στόχο σας (ανθρώπους).  Είναι η στρατηγική της ανάθεσης πόρων (χρόνος και χρήμα) σε δραστηριότητες που ενημερώνουν και προσελκύουν τους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης, προκειμένου να επιτευχθούν κερδοφόρες πωλήσεις.  Το μάρκετινγκ είναι μια σημαντική επιχειρηματική διαδικασία μέσω της οποίας οι καταναλωτές ενημερώνονται, μπορούν να προσελκυστούν και να πειστούν ότι οι προσφορές της επιχείρησης έχουν αξία γι’ αυτούς.  Το μάρκετινγκ αποτελεί ζωτικό μέσο για κάθε επιχείρηση προκειμένου να επιτύχει πωλήσεις και είναι ο λόγος για τον οποίο το μάρκετινγκ είναι σημαντικό για μια επιχείρηση.  Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται το μάρκετινγκ για την προώθηση της επιχείρησης, της μάρκας και των προϊόντων.  Το μάρκετινγκ είναι απαραίτητο στις επιχειρήσεις επειδή ενημερώνει τις δραστηριότητες διαφήμισης, προώθησης και δημοσίων σχέσεων, ώστε να εκπαιδεύεται, να παρακινείται, να προσελκύεται και να δεσμεύεται καλύτερα το κοινό-στόχος.  Εάν εκτελεστούν σωστά, οι δραστηριότητες μάρκετινγκ μιας επιχείρησης θα μετατρέψουν αποτελεσματικά το κοινό-στόχο σε εξειδικευμένες πωλήσεις.

Ο διευθυντής μάρκετινγκ

Το άτομο αυτό είναι ένας διευθυντής του οποίου το κύριο καθήκον είναι να διαχειρίζεται τους πόρους μάρκετινγκ ενός προϊόντος ή μιας επιχείρησης.  Ένας διευθυντής μάρκετινγκ μπορεί να είναι υπεύθυνος για ένα μόνο προϊόν ή εμπορικό σήμα ή μπορεί να είναι γενικός διευθυντής υπεύθυνος για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών.  Μια επιχείρηση μπορεί να απασχολεί πολλούς διευθυντές μάρκετινγκ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων, την προσέλκυση νέων πελατών, την επικοινωνία με τους πελάτες, την προώθηση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας, τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς και τη διαφήμιση.