Θέμα 2 Καθορισμός στόχων

Μια καλή ιδέα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πριν αρχίσετε να κατασκευάζετε την ιστοσελίδα σας, πρέπει να σκεφτείτε μια ιδέα που θα την κάνει μοναδική. Δημιουργήστε μια ιστοσελίδα που θα είναι προσαρμοζόμενη στο μέγεθος της συσκευής του χρήστη (responsive website) ή φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης. Μπορείτε να την καταστήσετε φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης με την npsoft pvt. Ltd, την καλύτερη εταιρεία βελτιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης στο Dehradun.

Η λήψη αποφάσεων είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του καθορισμού στόχων. Πώς θα καταφέρετε να κατατάξετε την ιστοσελίδα σας στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της αναζήτησης Google; Πραγματοποιώντας βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας για τις μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization, SEO)