Θέμα 2 Πλατφόρμες & Μέσα

Υπάρχουν δύο είδη πλατφορμών που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν προσεγγίζουμε την ψηφιακή αφήγηση:

  • Πλατφόρμες για τη δημιουργία περιεχομένου

Ποιες είναι οι κατάλληλες πλατφόρμες για την ιστορία μας; Ποιο εργαλείο/εξειδίκευση χρειαζόμαστε; Υπάρχουν εργαλεία ανοιχτού κώδικα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε το περιεχόμενο της ιστορίας μας;

  • Πλατφόρμες για τη διάχυση της ιστορίας

Ποια είναι τα σωστά μέσα για την ιστορία μας; Σε ποια κοινωνική πλατφόρμα βρίσκουμε περισσότερο το κοινό μας; Μας ενδιαφέρουν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή και οι πλατφόρμες ιστού (όπως ιστότοπος, blog κ.λπ.)

Αφού αποφασίσουμε ποιες είναι οι πλατφόρμες στις οποίες πρέπει να πούμε την ψηφιακή μας ιστορία, θα χρειαστεί να ορίσουμε τα ψηφιακά προφίλ. Προκειμένου να δημιουργήσουμε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης που να συνάδουν με την ιστορία και την ταυτότητά μας, πρέπει να έχουμε ορίσει τον σωστό τόνο φωνής αφού σκεφτούμε τον σχεδιασμό της ιστορίας. Από αυτόν τον τόνο της φωνής, θα ορίσουμε την ψηφιακή ταυτότητα του ομιλητή που θα διαδώσει την ιστορία μας στο κοινό.