Θέμα 2 Τι είναι η Κληρονομιά;

Για να κατανοήσετε καλύτερα την έννοια της κληρονομιάς, παρακολουθήστε αυτό το σύντομο κλιπ στο YouTube: Τι είναι η κληρονομιά