Θέμα 2 Τι είναι το CRM;

Οι πιο επιτυχημένες στρατηγικές e-CRM είναι αυτές που συνδυάζουν τις διαδικτυακές πρωτοβουλίες της εταιρείας με τους μακροπρόθεσμους στόχους της. Και σε αντίθεση με την τρέχουσα αντίληψη, αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μεγάλες απώλειες σε χρόνο και χρήμα.