Θέμα 3 Από την επωνυμία προορισμού στο μάρκετινγκ προορισμού

Αν η επωνυμία προορισμού αφορά αυτό που θέλουμε να γνωρίζει το κοινό, το μάρκετινγκ προορισμού είναι ο τρόπος ή το εργαλείο που επιλέγουμε για να επικοινωνήσουμε την επωνυμία μας (περισσότερα στη «Διαφορά μεταξύ επωνυμίας προορισμού και μάρκετινγκ προορισμού» και στην ενότητά μας «Προώθηση της Τοπικής Κληρονομιάς»).

Στις προηγούμενες ενότητες, μιλήσαμε για το μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για διάφορες συμβουλές και στρατηγικές που πρέπει να λάβετε υπόψη. Εδώ, ωστόσο, θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τις διαφορές μεταξύ τριών από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram και TikTok), για να εξακριβώσουμε ποιο ταιριάζει καλύτερα στους στόχους μας και στο κοινό που θέλουμε να προσεγγίσουμε.

Αν θέλετε να «φρεσκάρετε» τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας για τα εργαλεία δημιουργίας βίντεο και γραφικών προτού συνεχίσετε σε αυτήν την ενότητα, ανατρέξτε στις ενότητες που αφορούν τον γραφικό σχεδιασμό και την παραγωγή περιεχομένου και βίντεο.

* Με το να «βρείτε τη φωνή σας», εννοούμε να βρείτε τις αξίες και αυτό που θέλετε να μεταδώσετε μέσω των κοινωνικών καναλιών σας.

** Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα για τις ψηφιακές στρατηγικές

πηγή: https://www.facebook.com/creators/tools/create