Θέμα 3 Βήματα μάρκετινγκ

  1. Ξεκινήστε με τους επιχειρηματικούς στόχους: πρόκειται για τους υψηλότερους στόχους της επιχείρησης.
  2. Η στρατηγική μάρκετινγκ: οι κανόνες υψηλού επιπέδου που θα διαχειριστούν σε ποιες προσπάθειες μάρκετινγκ θα επικεντρωθούν.
  3. Ορισμός του μείγματος μάρκετινγκ (7 P’s). 
  4. Το τελευταίο βήμα είναι η σύνταξη ενός σχεδίου μάρκετινγκ, το οποίο θα περιγράφει τις συγκεκριμένες, λεπτομερείς δραστηριότητες μάρκετινγκ που συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών μάρκετινγκ και των επιχειρηματικών στόχων.