Θέμα 3 Δημιουργώντας το δικό σας στούντιο

Η δημιουργία ενός χώρου όπου μπορείτε να εγγράψετε και να επεξεργαστείτε το δικό σας περιεχόμενο βίντεο δεν είναι κάτι τόσο ακριβό και περίπλοκο όσο ήταν στο παρελθόν.

Στις επόμενες διαφάνειες θα δείτε τον βασικό εξοπλισμό για να δημιουργήσετε το δικό σας στούντιο και περιεχόμενο, βασισμένο σε συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο με έναν ειδικό.

Από τη θεωρία στην πράξη

Οι νέες τεχνολογίες γίνονται όλο και πιο προσιτές και οικονομικές, γεγονός που έχει επιφέρει καινοτόμες ριζικές αλλαγές σε διάφορους τομείς της ζωής (Blacer-Bacolod, 2022). Στο παρελθόν, μόνο επαγγελματίες όπως εικονολήπτες και φωτογράφοι χρησιμοποιούσαν την πράσινη οθόνη, ωστόσο σήμερα οι εξελίξεις και οι δυνατότητες των κινητών συσκευών στην εγγραφή, τη λήψη και τη χρήση εφαρμογών επεξεργασίας βίντεο, παρέχουν σε όλους την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την πράσινη οθόνη για να δημιουργήσουν περιεχόμενο (Shieh, Hu, & Wu, 2016).

Χρήση της πράσινης οθόνης:

  • Η πράσινη οθόνη επιτρέπει στον χρήστη να κάνει εγγραφή βίντεο στο στούντιο και στη συνέχεια να αντικαταστήσει το φόντο με μια εικόνα, λογότυπο ή φωτογραφία.
  • Από τεχνικής άποψης, οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν να φορούν ρούχα ίδιου χρώματος με την πράσινη οθόνη.
  • Ο εξοπλισμός που δε θέλετε να εμφανίζεται στο βίντεό σας πρέπει να αφαιρεθεί (καρέκλα, γραφείο, κ.λπ.)
  • Η κάμερά σας πρέπει να τραβάει στο πλαίσιο μιας πράσινης οθόνης.
  • Τα φώτα πρέπει να είναι έντονα και όχι ακριβώς μπροστά από την κάμερα.

Η πραγματικότητα

Η μαγεία της πράσινης οθόνης

Εξοπλισμός

Με την ραγδαία αύξηση της παραγωγής βίντεο για διάφορες πλατφόρμες όπως το Youtube, το Tiktok και το Instagram, ο εξοπλισμός που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του περιεχομένου σας ως προς την εικόνα, το βίντεο και τον ήχο συνεχώς πληθαίνει. Ο βασικός εξοπλισμός για τη δημιουργία βίντεο απαιτεί κάμερα/κινητό τηλέφωνο, μικρόφωνο, τρίποδο και φώτα.

Ως εργαλείο εγγραφής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα κινητό τηλέφωνο ή μια κάμερα. Είναι πολύ εύκολο να επεκταθούν οι δυνατότητες μιας συσκευής εγγραφής με εξωτερικό εξοπλισμό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστεί η προσαρμοστικότητα του εξωτερικού μικροφώνου, του τρίποδου και των φώτων με βάση τη συσκευή που χρησιμοποιούμε.

Για παράδειγμα, οι συσκευές IOS και Android χρησιμοποιούν διαφορετικά καλώδια για σύνδεση των τηλεφώνων, ενώ τα πιο πρόσφατα προϊόντα δε διαθέτουν υποδοχή παλαιότερης γενιάς για  σύνδεση συσκευών εγγραφής ήχου. Η διερεύνηση των μοναδικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας θα σας εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα.

Βασικός εξοπλισμός βίντεο

Χρήσιμος εξοπλισμός για το κινητό σας τηλέφωνο