Θέμα 3 Οφέλη για την Επιχείρηση

Κυρίαρχο στοιχείο του CRM είναι η αλλαγή που φέρνει στην επιχειρηματική σκέψη και δομή, μέσω της διευκόλυνσης και φυσικά των προοπτικών κέρδους.

Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη που αποκομίζει μια επιχείρηση από την εφαρμογή μιας εφαρμογής e-CRM εντοπίζονται σε τέσσερις τομείς:

Σε μια Καθημερινή Επιχειρηματική Πρακτική

  • Το CRM βοηθά το τμήμα μάρκετινγκ να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά των «καλών πελατών» της επιχείρησης, στοχεύοντας έτσι καλύτερα τις διαφημιστικές του καμπάνιες.
  • Η επικοινωνία με τον πελάτη βοηθά τους πωλητές να χτίσουν καλύτερες σχέσεις, ενώ μπορούν να το κάνουν – έχοντας όλες τις πληροφορίες για αυτούς – για να καλύψουν τις ανάγκες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έγκαιρα.
  • Η επιχείρηση μπορεί να πουλήσει καλύτερα από απόσταση.
  • Η διαχείριση λογαριασμών πελατών γίνεται ευκολότερη επειδή όλες οι σχετικές πληροφορίες συλλέγονται, ταξινομούνται και διατίθενται σε όλους τους υπαλλήλους.
  • Οι εργαζόμενοι έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών, να λύσουν τα προβλήματά τους και να δημιουργήσουν πρόσθετες πωλήσεις.