Θέμα 3 Ο Ρόλος της Νεολαίας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σήμερα, υπάρχουν 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι μεταξύ 10-24 ετών—αποτελούν τη μεγαλύτερη γενιά νέων στην ιστορία. Οι νέοι έχουν θεωρηθεί ως η κινητήρια δύναμη της αλλαγής στις κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Αναγνωρίζονται ως παράγοντες αλλαγής και θεωρούνται βασικοί για την υλοποίηση των SDGs.

Ο ρόλος της νεολαίας:

  • Να έχουν Κριτική Σκέψη: Οι νέοι έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν και να αμφισβητούν τις υπάρχουσες δομές εξουσίας και τα εμπόδια στην αλλαγή.
  • Να είναι δημιουργοί αλλαγών: Οι νέοι έχουν τη δύναμη να ενεργούν και να κινητοποιούν άλλους νέους σε όλο τον κόσμο.
  • Να είναι καινοτόμοι: Η νεολαία φαίνεται να φέρνει νέες προοπτικές και να δημιουργεί εναλλακτικές λύσεις σε μερικά από τα πιο πιεστικά προβλήματα του κόσμου.
  • Να είναι επικοινωνιακοί: Οι νέοι έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν με ουσιαστικό τρόπο που συμβάλλει στην αλλαγή.
  • Να είναι ηγέτες: Όταν ενδυναμωθούν με τις σωστές ηγετικές δεξιότητες, οι νέοι μπορούν να οδηγήσουν στην αλλαγή.

Δείτε εδώ: https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/