Θέμα 3 Πνευματικά δικαιώματα στην πληροφορική, το διαδίκτυο και την ψηφιακή ζωή

Πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή

Η Συνθήκη Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας – γνωστή και ως Συνθήκη Πνευματικής Ιδιοκτησίας του WIPO ή WCT – υιοθετήθηκε το 1996 για να καλύψει την τεχνολογία της πληροφορίας και το διαδίκτυο, στοιχεία που δεν καλύπτονται άμεσα από τη Σύμβαση της Βέρνης.

Πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο

Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο παρέχει στους αρχικούς συγγραφείς και καλλιτέχνες το δικαίωμα να εμποδίζουν άλλους να αντιγράφουν ή να παίρνουν το πρωτότυπο έργο και να το θεωρούν δικό τους. Οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν προστασία στον συγγραφέα ή δημιουργό οποιουδήποτε πρωτότυπου έργου.

Πνευματικά δικαιώματα στον ψηφιακό κόσμο

Σε αυτόν τον ψηφιοποιημένο κόσμο που ζούμε, η καθημερινότητά μας είναι ατελής χωρίς τα πολυμέσα να μας βομβαρδίζουν, είτε μέσω τηλεφώνων, είτε μέσω tablet, είτε μέσω υπολογιστών. Αλλά, έχετε ποτέ σκεφτεί ποιανού τη δουλειά χρησιμοποιούμε, σε ποιον ανήκουν οι διάφορες ροές πολυμέσων, με τις οποίες αλληλεπιδρούμε; Η απάντηση είναι Όχι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το διαφορετικό περιεχόμενο πολυμέσων, είτε πρόκειται για βίντεο, μιμίδια, φωτογραφίες, ιστότοπους, λειτουργικά συστήματα, προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

picture by BP Miller on Unsplash, https://unsplash.com/de/fotos/QcN42a1Okw4