Θέμα 3 Ποιος είναι ο ρόλος της νεολαίας στην ανάληψη δράσης;

Καθημερινά λαμβάνονται αποφάσεις σε όλο τον κόσμο που επηρεάζουν τους ανθρώπους παντού, ωστόσο, σε πολλά περιστατικά, λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν τη νεολαία χωρίς τη διαβούλευση και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Η έννοια του ενεργού πολίτη υποστηρίζει τους νέους να:

  • Αμφισβητήσουν τις αντιλήψεις και τις τις λανθασμένεςεντυπώσεις σχετικά με το να είσαι νέος
  • Προωθήσουν την συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων και την δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη
  • Εκπαιδεύσουν το κοινό σχετικά με θέματα νεολαίας και προτεραιότητες της νεολαίας
  • Προσφέρουν νέες εναλλακτικές, καινοτόμες λύσεις σε παγκόσμια ζητήματα

Κατανοήστε περαιτέρω τον ρόλο της νεολαίας διαβάζοντας αυτό άρθρο (διατίθεται μόνο στα ENG).

Ανακαλύπτοντας τα παιδιά ως ενεργούς πολίτες

Παρακολουθήστε αυτό το 10λεπτο Ted-Talk της Stephanie VanHouten σχετικά με το πώς τα μικρά παιδιά μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες.