Θέμα 3 Πώς να ξεκινήσετε ένα έργο: Σχεδιαστική σύνοψη

Όταν αναλαμβάνετε ένα έργο γραφικού σχεδιασμού, είναι σημαντικό να συντάξετε μια ολοκληρωμένη σχεδιαστική σύνοψη (design brief) που να περιγράφει τις προδιαγραφές, τα παραδοτέα και τους στόχους του έργου.

Μια τυπική σχεδιαστική σύνοψη περιλαμβάνει ερωτήσεις όπως:

  • Ποιος είναι ο σκοπός του έργου;
  • Ποιο είναι το κοινό-στόχος;
  • Ποια είναι τα βασικά μηνύματα που πρέπει να κοινοποιηθούν;
  • Ποιοι είναι οι στόχοι του έργου;
  • Ποιο θα είναι το μέγεθος του σχολείου;
  • Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές και τι διαφοροποιεί το προϊόν σας;

Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Ένας απλός τρόπος να ετοιμάσετε μια σύνοψη είναι χρησιμοποιώντας τις Φόρμες Google.
Θα σας δοθεί ένα παράδειγμα για εξάσκηση στην άσκηση 2.

Φωτογραφία από Milad Fakurian στο Unsplash