Θέμα 3 Στόχος

Οι ακροατές μας πρέπει να έχουν κατά νου σε κάθε στάδιο της δημιουργίας της ιστορίας, σίγουροι ότι χρησιμοποιούμε τη σωστή γλώσσα, τις μορφές και τα μέσα για να τους εμπλέξουμε. Λάβετε υπόψη ότι οι οπτικές εικόνες είναι επίσης μια γλώσσα και πρέπει να είναι συνεπείς με τον ομιλητή μας και την ιστορία μας.

Πρέπει να γίνει μια σκέψη για τις καλύτερες πλατφόρμες: Πού βρίσκουμε το κοινό μας; Ποια είναι τα συγκεκριμένα εργαλεία της πλατφόρμας που χρησιμοποιούνται περισσότερο από το κοινό μας; (π.χ. ιστορίες Instagram; Tweets; εκδηλώσεις Facebook;)

Όταν μιλάμε για ψηφιακή αφήγηση, η ανάλυση στόχου είναι επίσης σημαντική για την κατανόηση της σωστής στρατηγικής διάδοσης.

Όταν σκεφτόμαστε τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, είναι επίσης χρήσιμο να αναλύουμε τις συνήθειες αφοσίωσης του κοινού μας: με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημοσιεύουμε το περιεχόμενό μας την πιο ελκυστική στιγμή και να έχουμε μεγαλύτερη απήχηση στις ιστορίες και το περιεχόμενό μας

Μερικά χρήσιμα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για το κοινό:

  • Σε ποιες ημέρες/ώρες είναι πιο ενεργό το κοινό;
  • Ποια μορφή περιεχομένου τους απασχολεί περισσότερο;

**Αυτά τα δεδομένα μπορούν να βρεθούν χάρη στις πληροφορίες
των κοινωνικών πλατφορμών

Εργαλείο για ανάλυση στόχου:
https://www.adroll.com/blog/5-tools-to-learn-about-your-target-audience

Εργαλεία για αναλυτικά στοιχεία ιστού: https://www.adroll.com/blog/5-tools-to-learn-about-your-target-audience