Θέμα 3 GCED και ο ρόλος της νεολαίας

Αποτελέσματα προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τους νέους:

  1. Χτίζει δεξιότητες επικοινωνίας
  2. Χτίζει εμπιστοσύνη και την δράση
  3. Προωθεί τον προγραμματισμό και την επίλυση προβλημάτων
  4. Καλλιεργεί ουσιαστικές σχέσεις
  5. Αξιοποιεί τη δημιουργικότητα και τη φαντασία
  6. Ενισχύει την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα
  7. Ενισχύει τη συναισθηματική νοημοσύνη

Παρακολουθήστε τον Dr Momodou Sallah να μιλάει στην εκδήλωση για τη νεολαία του NYCI σχετικά με τον ρόλο της νεολαίας στην Εκπαίδευση για την Έννοια του Παγκόσμιου Πολίτη: https://www.youtube.com/watch?v=vQqa-F7vcQs