Θέμα 4 Εκδηλώσεις – συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς σε εκδηλώσεις της κοινότητας

Οι εκδηλώσεις της κοινότητας υπογραμμίζουν τις τοπικές προτεραιότητες των μικρών και αγροτικών πόλεων, όπως η διατήρηση του κοινοτικού χαρακτήρα, η υποστήριξη των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και η επέκταση της τοπικής ζωντάνιας.

Με επαρκή προγραμματισμό και συνεργασία και χάρη στην ψηφιακή προώθηση, οι εκδηλώσεις της κοινότητας μπορούν να συνδέσουν όλους τους κατοίκους και να ενθαρρύνουν τη σωματική δραστηριότητα, ενώ γιορτάζουν τον μοναδικό χαρακτήρα μιας κοινότητας.

Η οργάνωση ομάδων μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή φιλοξενώντας εκδηλώσεις σε διαφορετικές γειτονιές και αυξάνοντας την πρόσβαση σε προσωρινούς χώρους για περπάτημα σε κοινότητες που δεν έχουν προσβάσιμους καθημερινούς προορισμούς.

Οι κοινότητες μπορούν επίσης να υποστηρίζουν μικρές επιχειρήσεις που συμβάλλουν σε κοινοτικές εκδηλώσεις ενσωματώνοντας ευκαιρίες εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.

Ποιοι είναι οι πόροι της περιοχής σας που θα μπορούσαν να ενισχυθούν με μια εκδήλωση;

Οι εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ που στοχεύουν στους κατοίκους της περιοχής, όχι μόνο στους τουρίστες, είναι απαραίτητα για την οικοδόμηση κοινοτήτων επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής και της ευημερίας.

Καθώς το επίκεντρο ήταν οι κοινωνικές-πολιτιστικές επιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν επτά κατηγορίες (Rátz, 1999) για να αναλυθούν αυτές οι τοπικές πτυχές:

  1. Η ποιότητα της ζωής των ντόπιων
  2. Αλλαγή και διεύρυνση των δομών απασχόλησης
  3. Αλλαγή συστήματος αξιών
  4. Ανάπτυξη ατομικών, οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων
  5. Έκφραση της δημιουργικότητας
  6. Οργανισμοί τοπικών κοινοτήτων
  7. Αλλαγή και διατήρηση των παραδόσεων