Θέμα 4 Καθορισμός στόχων και στρατηγικής

Μια στρατηγική μέσων κοινωνικής δικτύωσηςείναι η διαδικασία της επιλογής συγκεκριμένων καναλιών επικοινωνίας, όπως το Facebook ή το Instagram και τον καθορισμό στόχων για κάθε ένα.

Ο στόχος μιας στρατηγικής μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι να προσεγγίσετε ένα συγκεκριμένο κοινό που θέλετε να φτάσετε.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να προσεγγίσετε μαθητές γυμνασίου που ενδιαφέρονται για βιντεοπαιχνίδια, θα μπορούσατε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το TikTok επειδή είναι δημοφιλές στους εφήβους και έχει μια επιλογή για περιεχόμενο gaming. Ένα άλλο παράδειγμα είναι εάν θέλετε να αυξήσετε τη δέσμευση των εφήβων σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Instagram επειδή είναι γνωστό ότι έχει περισσότερους παράγοντες επιρροής από άλλες πλατφόρμες.

Με το σωστό κανάλι επικοινωνίας, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν συγκεκριμένο στόχο για τη στρατηγική σας: για παράδειγμα, “αύξηση της αφοσίωσης κατά 5%” ή «100 νέοι ακόλουθοι».

Μόλις ορίσετε τον στόχο σας και επιλέξετε το σωστό κανάλι, ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε περιεχόμενο! Μπορείτε να εμπλέξετε κάποιον που έχει επιρροή σε αυτόν τον τομέα—για παράδειγμα ένας τοπικός influencer που ενδιαφέρεται για περιβαλλοντικά ζητήματα—για να αυξήσετε την προβολή σας.