Θέμα 4 Οπτική αφήγηση

Πολύ πριν καταλάβουν πώς να αφηγούνται ιστορίες μέσω της γλώσσας, οι άνθρωποι κατάλαβαν πώς να το κάνουν οπτικά.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο ευφάνταστος και οπτικός κόσμος των ιστοριών είναι μια από τις κύριες πτυχές των αφηγήσεων.

Οι εικόνες μάς επιτρέπουν να πούμε έννοιες και ιδέες με πιο άμεσο τρόπο, δίνοντας στον ακροατή/θεατή περισσότερα στοιχεία που τους δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τα συμφραζόμενα των χαρακτήρων και του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται.

Η έννοια της οπτικής αφήγησης περιλαμβάνει διάφορες μορφές:

  • Εικόνες (φωτογραφίες, γραφικές τέχνες)
  • Κινούμενες εικόνες (βίντεο, ιστορίες)
  • Στοιχεία γραφικού σχεδιασμού (σχεδιασμός λογότυπου / οπτική ταυτότητα επωνυμίας)

Όλες αυτές οι διαφορετικές μορφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οπτική αφήγηση μιας ιστορίας, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα για την υποστήριξη άλλων μη οπτικών μορφών.