Θέμα 4 Στρατηγική μάρκετινγκ

Αφού η επιχείρηση έχει καθορίσει με σαφήνεια τους στόχους της, το επόμενο βήμα είναι η χάραξη μιας στρατηγικής μάρκετινγκ.

Η στρατηγική μάρκετινγκ είναι μια διαδικασία ή ένα μοντέλο που επιτρέπει σε μια επιχείρηση να εστιάσει τους περιορισμένους πόρους της στις καλύτερες ευκαιρίες για την αύξηση των πωλήσεων και συνεπώς την επίτευξη ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό του κοινού-στόχου και για να διαπιστωθεί τι έχει νόημα γι’ αυτό. Η στρατηγική μάρκετινγκ είναι ο τρόπος για να εξασφαλιστεί η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αντίκτυπου από έναν περιορισμένο προϋπολογισμό και χρόνο μάρκετινγκ.

Η στρατηγική μάρκετινγκ είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει στην επιχείρηση να χρησιμοποιεί μονοπάτια και ερείσματα που εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα έναν περιορισμένο προϋπολογισμό μάρκετινγκ.  Η στρατηγική μάρκετινγκ διευκολύνει την ικανότητα μιας επιχείρησης να εφαρμόζει τα χρήματα του μάρκετινγκ στους σωστούς τομείς (Domegan & Fleming, 2007).

Ακολουθούν ορισμένα απλά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής μάρκετινγκ,

  • Έρευνα για την αγορά-στόχο των επιχειρήσεων: κατανόηση της αγοράς – τρέχουσες τάσεις, μέγεθος κ.λπ.
  • Αξιολογήστε τον ανταγωνισμό: Είναι σημαντικό να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι ανταγωνιστές της επιχείρησης.
  • Γνωρίστε το κοινό-στόχο: Ποιος/ποιο είδος πελατών θα αποφέρει μακροπρόθεσμα αξία στην επιχείρηση;
  • Καθορίστε το μοναδικό σημείο πώλησης της επιχείρησης: Τι είναι διαφορετικό ή ιδιαίτερο στην επιχείρηση;
  • Καθορίστε τους στόχους μάρκετινγκ: Ποιοι είναι οι στόχοι του μάρκετινγκ;
  • Προσδιορισμός στρατηγικών μάρκετινγκ: Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτές τις ερωτήσεις, θα πρέπει να υπάρχει μια σαφέστερη εικόνα για το ποιες στρατηγικές θα λειτουργούσαν καλύτερα για την επιχείρηση.