Θέμα 5 Μείγμα μάρκετινγκ

Ο καθορισμός του μείγματος μάρκετινγκ της επιχείρησης αποτελεί αναπόσπαστο βήμα του μάρκετινγκ. Το μείγμα μάρκετινγκ αποτελείται από 7 Π,

  • Προϊόν: Το προϊόν ή η υπηρεσία που παρέχει η επιχείρηση πρέπει να είναι κεντρικό στοιχείο του μείγματος μάρκετινγκ.
  • Τιμή: Τι είναι διατεθειμένο να πληρώσει το κοινό-στόχος; Μπορεί η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις τιμές των ανταγωνιστών;
  • Προώθηση: Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες προώθησης σε όλο το μείγμα μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, του άμεσου μάρκετινγκ και των δραστηριοτήτων προώθησης στο κατάστημα.
  • Τόπος: Η κατανόηση των προτιμήσεων και των αγοραστικών συνηθειών της αγοράς-στόχου θα διευκολύνει τον προσδιορισμό του τόπου όπου θα πρέπει να διατίθενται οι προσφορές της επιχείρησης προκειμένου να αυξηθούν και να διατηρηθούν οι πωλήσεις.
  • Άνθρωποι: Είναι σημαντικό όλοι όσοι εκπροσωπούν την επιχείρηση ή συναλλάσσονται με τους πελάτες να έχουν εκτεταμένη γνώση της επιχείρησης και των πλεονεκτημάτων της. Η άριστη εξυπηρέτηση πελατών όχι μόνο φέρνει περισσότερες πωλήσεις, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει την πελατειακή βάση μέσω παραπομπών από άλλους πελάτες.
  • Διαδικασία: Οι πελάτες θα πρέπει να λαμβάνουν το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρεται με τον πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο για ευκολία, ευκολία και επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.
  • Φυσικές αποδείξεις: Αυτό λαμβάνει υπόψη όλες τις φυσικές πτυχές της επιχείρησης, από τις διαδικτυακές παρουσίες έως τα πραγματικά κτίρια και είναι αποδεικτικό στοιχείο της ύπαρξης της επιχείρησης και των πωλήσεών της, συμπεριλαμβανομένων των αποδείξεων, των τιμολογίων και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Για να κατανοήσετε καλύτερα τα 7 Π του μείγματος μάρκετινγκ, παρακολουθήστε αυτό το βίντεο στο YouTube