Θέμα 6 Ανάπτυξη και σχεδιασμός

Ανάπτυξη με PHP

  • Σε αυτή τη φάση, μπορείτε να αναπτύξετε ή να σχεδιάσετε την ιστοσελίδα σας χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού όπως HTML, PHP, CSS, JavaScript, XML, SQL και άλλες, ή μέσω του WordPress (χωρίς γράψιμο κώδικα/προγραμματισμό).
  • Αν θέλετε να ανοίξετε/διαχειριστείτε τη βάση δεδομένων σας ή αν θέλετε να εκτελέσετε ένα ερώτημα SQL, μπορείτε να το κάνετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας πληκτρολογώντας απλώς localhost\name.php.
  • Για την ανάπτυξη ιστοσελίδων, θα πρέπει να γνωρίζετε τις γλώσσες προγραμματισμού HTML, PHP, CSS, JavaScript, XML, SQL κ.ά. Μπορείτε να τις μάθετε από το διαδίκτυο ή να χρησιμοποιήσετε πρότυπα από ιστοσελίδες για εύκολο προγραμματισμό ή ανάπτυξη.

Ανάπτυξη με WordPress

  • Εύκολο στη χρήση. Αναπτύξτε μια ιστοσελίδα χωρίς να γράψετε κώδικα. Είναι δύσκολο για ένα άτομο χωρίς τεχνικές γνώσεις να κατασκευάσει μια ιστοσελίδα. Αν θέλετε να αναπτύξετε εύκολα μια ιστοσελίδα, μπορείτε είτε να κατεβάσετε τον φάκελο WordPress είτε να σχεδιάσετε μια ιστοσελίδα διαδικτυακά.
  • Το WordPress παρέχει μια πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να δημιουργήσετε την ιστοσελίδα σας χωρίς γνώσεις προγραμματισμού.
  • Το WordPress σάς παρέχει την απλή δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας σας ή τη διαχείριση του περιεχομένου ιστού σας, με πολλά διαθέσιμα θέματα και πρόσθετα, όπως Εlementor, Yoast SEO, Google XML sitemaps, Everest Forms, Jetpack, Kismet, Εγγραφή Χρήστη, W3 total catch, WP-Optimize, Google Analytics για WordPress από το Monster Insights κ.λπ. Πολλά ακόμη πρόσθετα μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε μια ιστοσελίδα χωρίς να γράψετε κώδικα.