Θέμα 6 Gamification

Η μη επίσημη εκπαίδευση περιλαμβάνει τη χρήση δημιουργικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα ή έννοια. Μια τέτοια προσέγγιση είναι η χρήση του gamification και δραστηριοτήτων ενεργοποίησης για την προώθηση της μάθησης και της δέσμευσης.

Η ιδέα πίσω από το gamification είναι να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης που ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και να λαμβάνουν ανταμοιβές για τις προσπάθειές τους.

Με την εφαρμογή στοιχείων παιχνιδιού όπως π.χ πόντους, επίπεδα, badges και ανταμοιβές, οι μαθητές ανταμείβονται για τη σκληρή δουλειά και την προσπάθειά τους. Αυτό παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο κινήτρων και τους δίνει κίνητρα να μάθουν και να εξερευνήσουν το θέμα.

Μπορείτε να βρείτε πολλές πλατφόρμες, ιστότοπους και παραδείγματα στο διαδίκτυο από τα οποία μπορείτε να εμπνευστείτε, όπως όπως Kahoot!, Habitica, Interland, SpaceShelter, Gametize και άλλα.

Φωτογραφία από Έρικ Μκλίν στο Unsplash